Kierownictwo - KPP Międzyrzecz

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu

mł. insp. Paweł Rynkiewicz

 

 

 P.O. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu

nadkom. Łukasz Kowalski