Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Skargi i Wnioski - KPP Międzyrzecz

Skargi i Wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Data publikacji 11.06.2018

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu

  Kontakt:

  ul. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich 1, 66-300 Międzyrzecz

  tel. 477921200

  fax.  477921205

   

 2. Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kppmiedzyrzecz@go.policja.gov.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

   

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg                       i wniosków.

   

 5. Pani/Pana dane osobowe:

 6. będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 7. nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

   

 8. KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

   

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania

   

 11. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynikaz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania                                 i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.