Rok szkolny 2015/2016 - Prewencja - KPP Międzyrzecz

Rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne lubuskiej Policji w roku szkolnym 2015/2016

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Fundacją Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. realizuje w nowym roku szkolnym 2015/2016 przedsięwzięcia profilaktyczne w ramach wojewódzkiego programu prewencyjnego pn. „Lupo” i „Bezpieczne Gimnazjum”. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane będą w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” i finansowane będą przez Wojewodę Lubuskiego.

Turniej „Bezpieczna Zerówka”

Dla zerówkowiczów przygotowaliśmy IX edycję Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczna Zerówka”, której celem jest edukacja dzieci z grup „zerówkowych” w zakresie bezpiecznych zachowań i ukierunkowanie działań dzieci na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpocznie się od 1 września 2015 r. spotkaniami, które przeprowadzą policjanci na terenie całego woj. lubuskiego. Spotkania profilaktyczne będą kończyć się za każdym razem wręczeniem Wycinanek z wizerunkiem LUPO. Finał zaplanowano na 10 grudnia 2015 r.

Szczegóły dot. Turnieju znajdują się w Regulaminie.

Spotkania profilaktyczne w klasach I-IV szkół podstawowych

okladka-maly-elementarz-bezpieczenstwa-2015W ramach Programu pn. „Lupo” od 1 września 2015 r. specjaliści ds. nieletnich i dzielnicowi realizować będą spotkania profilaktyczne w klasach I-IV szkół podstawowych na terenie całego woj. lubuskiego. Na spotkaniach policjanci przekażą uczniom informację związane z bezpiecznymi zachowaniami i radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych.

W klasach I-wszych dzieci otrzymają List od tygryska Lupo z Planem Lekcji, gdzie mowa jest między innymi o bezpiecznej drodze do szkoły. W drugiej klasie uczniowie otrzymają z rąk policjantów 28-stronicowe „Małe Elementarze Bezpieczeństwa” z historyjkami dot. bezpieczeństwa, a także zagadkami. Trzecioklasiści po spotkaniu otrzymają „Kalendarz Przyjaciela Lupo” tj. podkład na biurko z rysunkami i hasłami dot. cyberprzemocy. Uczniowie klas czwartych wyposażeni zostaną w naklejki na telefon tzw. „Niezbędnik Bezpiecznego Internauty” z nadrukowaną informacją o zakładce dot. cyberprzemocy na stronie internetowej www.lubuska.policja.gov.pl pod banerem CYBERPRZEMOC (link)

Turniej „Bezpieczne wakacje z Lupo”

W roku kalendarzowym 2016 r. w okresie od marca do czerwca zrealizowana zostanie kolejna XVII już edycja Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne wakacje z Lupo”. Turniej skierowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych.  

Program „Bezpieczne Gimnazjum”

Z początkiem stycznia 2016 r. rozpoczynamy realizacje Wojewódzkiego Programu Edukacyjno-Wychowawczego pn. „Bezpieczne Gimnazjum”, w ramach którego policjanci przeprowadzą spotkania profilaktyczne w zakresie:

  • I klasa gimnazjum - temat przewodni:
    wiedza z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, poszanowanie norm prawnych
  • II klasa gimnazjum – temat przewodni:
    przeciwdziałanie cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzestępczości i metody zabezpieczania dowodów cyberprzemocy .
  • III klasa gimnazjum – temat przewodni:
    uzależnienia, profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, aspekty prawne narkomanii

Spotkania potrwają do czerwca 2016 r.

opracował:
nadkom. Piotr Wiśniewski

Zespół ds. Profilaktyki społecznej, Nieletnich i Profilaktyki
Wydziału Prewencji KWP Gorzów

Tel. 95 738 15 74
e-mail: piotr.wisniewski@go.policja.gov.pl

 

„Wojewódzki Turniej Wiedzy i Umiejętności Uczniów Klas o Profilu Policyjnym”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Fundacja „Contra Crimen” we współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty rozpoczynają cykliczną organizację Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Uczniów Klas o Profilu Policyjnym. Zapraszamy reprezentacje lubuskich szkół prowadzących innowacje pedagogiczne o charakterze policyjnym do udziału w turnieju.

Celem turnieju jest sprawdzenie poziomu wiedzy oraz sprawności fizycznej uczniów uczęszczających do szkół z klasami o profilu policyjnym, wyrabianie nawyku współdziałania w grupie, opartego na wzajemnym zaufaniu do umiejętności i sprawności kolegów/koleżanek. W ramach finału wyłoniona zostanie najlepsza drużyna w województwie lubuskim.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia rozpocznie się 25 września 2015 r. wizytami przedstawicieli Policji w szkołach. W czasie spotkań omówione zostaną szczegóły dotyczące organizacji turnieju.

Finał zaplanowano na 4 grudnia 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Drużyny będą rywalizować o puchar oraz wiele cennych nagród.

Turniej składać się będzie z czterech konkurencji: sprawdzianu wiedzy o Policji, sprawności fizycznej, pierwszej pomocy i konkurencji strzeleckiej.

Termin zgłaszania drużyn do dnia 16 października 2015 r. na adres e-mail:tomasz.roszko@go.policja.gov.pl

Szczegóły dot. Turnieju znajdują się w Regulaminie.

Karta zgłoszeniowa

 

Konkurs "Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!"

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu

Załączniki