ĆWICZENIA EGIDA-17 W LUBUSKIEM - Aktualności - KPP Międzyrzecz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ĆWICZENIA EGIDA-17 W LUBUSKIEM

Data publikacji 18.09.2017

80 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, brało udział w czterech lubuskich komendach w ćwiczeniu pod kryptonimem „Egida-17”. Przez cały dzień /17 września/ rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Całość koordynował Główny Sztab Komendy Głównej Policji.

W niedzielę /17 września/ nad ranem w pięciu jednostkach Policji na terenie województwa lubuskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-17”. Są one jednym z największych tego typu działań, przeprowadzonych przy współpracy administracji wojskowej. To przedsięwzięcie z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. Odbywały się na terenie osiemdziesięciu dwóch jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego).

W województwie lubuskim ćwiczenia dotyczyły 80 rezerwistów, którzy posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. Do  przeprowadzenia  tego przedsięwzięcia wytypowane zostały jednostki powiatowe w Międzyrzeczu, Krośnie Odrzańskim, Sulęcinie i Świebodzinie.

Źródłem finansowania ćwiczeń są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

 

źródło: KGP

KPP w Krośnie Odrzańskim

KPP w Międzyrzeczu;

KPP w Sulęcinie;

KPP w Świebodzinie

Ładowanie odtwarzacza...