Światowy Dzień Praw Człowieka - Aktualności - KPP Międzyrzecz

Aktualności

Światowy Dzień Praw Człowieka

Data publikacji 10.12.2019

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data związana jest z rocznicą podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - dokumentu, który stał się źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka.

Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy walkę o swoją wolność i godność. Deklaracja ustanowiła kanon praw politycznych, obywatelskich i społecznych przysługujących wszystkim ludziom. To pierwszy dokument dotyczący bezpośrednio praw człowieka, który został uzgodniony i przyjęty przez niemal 200 państw.