Dzień otwarty szkoły z policjantami - Aktualności - KPP Międzyrzecz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień otwarty szkoły z policjantami

Data publikacji 26.04.2018

Policjanci z Międzyrzecza uczestniczyli w „Dniu otwartym” Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie. Zachęcali gimnazjalistów do podjęcia nauki na kierunku technik spedytor ze specjalistycznym szkoleniem policyjnym.

W środę 25 kwietnia 2018 roku wzorem lat ubiegłych w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie został zorganizowany „Dzień otwarty”. Podczas świątecznego dnia zarówno uczniowie, nauczyciele jak i służby mundurowe współpracujące ze szkołą, promowali edukację w tej placówce. Tego dnia również uczniowie kierunków mundurowych, kończący swoją edukację otrzymali certyfikaty.  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu nadkom. Sławomir Gorący pogratulował uczniom i zachęcał ich do wstąpienia w szeregi Policji.

Organizatorzy starali się zaprezentować szkołę jak najlepiej i przedstawić ofertę wielu kierunków kształcenia w placówce.  Klasy mundurowe przygotowały pokaz musztry oraz występy artystyczne, natomiast w salach lekcyjnych zgromadzona młodzież z gimnazjów mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz kierunkami kształcenia, jakie placówka oferuje.

Jednym z kierunków jest technik spedytor ze specjalistycznym szkoleniem policyjnym. Wielu uczniów po ukończeniu właśnie tego kierunku wiąże swoją przyszłość z Policją. Uczniowie na zajęciach z technikiem kryminalistyki z KPP w Międzyrzeczu st. asp. Marcinem Stańczukiem poznają tajniki policyjnej pracy oraz przygotowują się do pracy w tym zawodzie.