Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odniesienie do nieprawdziwych informacji o policyjnych czynnościach w Nietoperku

Data publikacji 11.07.2019

W środkach masowego przekazu pojawiły się nieprawdziwe zarzuty dotyczące wykonywanych zadań przez policjantów w związku z zabójstwem na strzelnicy w Nietoperku. Wstępne czynności wskazują, że czynności te były realizowane w sposób profesjonalny, zgodny z przepisami i ze szczególną dbałością.

W związku pojawieniem się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych stwierdzeń, informuję, że funkcjonariusze dołożyli wszelkich starań, by zadbać nie tylko o właściwy przebieg postępowania, ale również pomoc mężczyźnie, który jest pokrzywdzonym. To między innymi zapewnienie opieki psychologa. Nie potwierdzają się informacje, że miał wywierać wpływ na decyzje pokrzywdzonego.

Podczas przeszukania policjanci pracowali zgodnie z przepisami i procedurami. W związku z dużą ilością broni i amunicji, do czynności skierowano odpowiednią ilość funkcjonariuszy. Nie było blokowania przejazdu przez znajdującą się tam drogę, jak sugerowano w publikacjach. Ze strony pokrzywdzonego nie było również żadnego sygnału o niewłaściwym zachowaniu funkcjonariuszy. Przeszukanie natomiast zostało zatwierdzone przez prokuratora i odbyło się zgodnie z prawem. Zabezpieczoną broń, prokuratura przekazała 9 lipca 2019 r. Wydziałowi Postępowań Administracyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzone są czynności wyjaśniające przed wszczęciem postępowania administracyjnego, a broń jest w depozycie. Posiadane ustalenia dają podstawy do sprawdzenia, czy nie doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Na tym etapie nie informujemy jednak o szczegółach prowadzonych czynności.

 

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.